Vertical Wind

Vertical Wind är ett specialiserat teknikbolag inom vindkraftområdet som erbjuder innovativa och högkvalitativa kompletta system för att omvandla vindenergi till elektricitet.

Företaget grundades 2002 för att kommersialisera den tvärvetenskapliga forskning som bedrivits vid Uppsala universitet inom vertikala vindkraftverk. Hans Bernhoff och Mats Leijon, bolagets två grundare, hade under lång tid undersökt möjligheterna för ett komplett system för vertikal vindkraft som genom att fokusera på driftsäkerhet och hög verkningsgrad, skulle kunna utgöra en mer produktiv och effektiv producent av el, jämfört med ett konventionellt vindkraftverk.

Detta resulterade sedan i att Vertical Wind började tillverkningen av mindre vindkraftverk, som sedan skalades upp så att man år 2010 kunde bygga ett fullskaligt kraftverk om 200 kW. Detta är nu placerat i närheten av Falkenberg. 

Se video

De senaste åren har vi tillverkat generatorer till andra aktörer inom vertikal vindkrafttillverkning.
Genertorer på 200 kW upp till 1,5 MW.

Idag har vi valt att bygga kompletta vindkraftverk av storleken 124 kW som klassas som ”Gårdsverk”. (se video ovan)
Det innebär att verket ansluts direkt till en användare som endast behöver ansöka om bygglov.
Dessutom kommer användaren inte att behöva betala energiskatt på förbrukad el.

Med vår teknik har vi därmed hittat en ny nisch där dessa Gårdsverk kan placeras nära bebyggelse tack vare att vertikaltekniken är mycket tystare än den traditionella horisontala tekniken. Dessutom producerar de bra även vid turbulenta vindförhållanden.

Produktblad

Produktblad – Gårdsverk 124
Produktblad – Gårdsverk 200