Nyheter

Pressrealease – Vindkraft på hustak i Uppsala

2017-09-27

Stiftelserna Norrlandsgårdarna, G-H:s och Stockholms nations studentbostäder inleder projektsamarbete med Vertical Wind AB

Stiftelsen Norrlandsgårdarna m fl fick i Maj klartecken att påbörja projekteringen av 6 stycken nya hyresfastigheter för studenter på Studentvägen i Uppsala.

Stiftelserna som leds av VD Håkan Falk har tillsammans med styrelserna arbetat fram en vision om att bli ”Sveriges bästa studentboende” genom att bl.a. satsa på innovativa och energieffektiva lösningar, inte bara för att hålla rimliga hyresnivåer utan också erbjuda studenterna funktioner utöver det vanliga samt vetskapen om att mitt boende ligger i framkant vad det gäller användning av förnybar energi.

Under våren har en förstudie avseende förnybar energi genomförts, de delar som ingår i studien är bergvärme, solenergi och vindenergi. Alla takytor som stiftelsen förfogar över har en naturlig användning som bärare av teknik för tillvaratagande av solenergi men möjligen också för kompletterande vindenergi. För att studera denna möjlighet ytterligare har samarbetet med Vertical Wind AB inletts.

Vertical Wind AB har identifierat potentialen i små vertikalaxlade vindturbinsparker för hustak. För ändamålet speciella vindturbiner med extremt lågt buller och lågt visuellt intryck används i projektet som väntas ge resultat under 2017. Försöksanläggningen kommer att uppföras på Ångströmlaboratoriets tak. 

Världens kanske största direktdrivna generator för vindkraftverk

2017-07-15
Vertical Wind har nu påbörjat installationen av den generator om 1,5 MW som vi för ett år sedan levererade till vår kund, Stahlprodukt i Polen.
Det är förmodligen världens största permanentmagnetiserade, direktdrivna generator för vertikal vindkraftsteknik. Hela generatorn, som väger över 60 ton, har levererats i tre delar som nu lyfts på plats och kommer att kopplas in i slutet av augusti i år. 

Vertical Wind tecknar nytt samarbetsavtal

2017-06-28
Vertical Wind har idag tecknat ett samarbetsavtal med Stiftelsen Norrlandsgårdarna om en förstudie kring takmonterade vindkraftverk. Målet är att finna lösningar på de utmaningar som det är att sätta vindkraftverk på tak, med tanke på vindförhållanden och risk för störningar.

Ny VD för Vertical Wind AB

2017-05-01
Bo Gauffin tillträder tjänsten som VD för Vertical Wind AB. Tidigare VD, Hans Bernhoff övertar rollen som  styrelseorförande. Tidigare ordförande Mats Leijon är kvar i styrelsen som ordinarie ledamot tillsammans med Lars Jonsson.

Vertical Wind deltar i Connect Green Day

2016-10-19
Idag har Vertical Wind presenterat sin nya modell för ”Gårdsverk” vilken kommer att produceras och säljas till kunder som vill ha sin egen energikälla. Typiska användare är företag inom tillverkande industri, större landtbruk, köpcentra, hamnanläggningar samt stora kommunala idrottsanläggningar.

Vertical Wind leverar världens första generator om 1,5 MW för vertikalt vindkraftverk

2016-07-29
Som den första leverantören av en permanentmagnetiserad generator om 1,5 MW för vertikala vindkrftverk, levererade idag Vertical Wind denna till sin kund i Polen. Två år tidigare hade de beställt en generator om 200 kW som nu testat på plats i Polen.

Vertical Wind etablerar sig i Österbybruk

2014-10-24

Vertical Wind etablerar produktion i Österbybruk i samband med en order på tillverkning av den egenutvecklade generatorn som är specialanpassad för vertikala vindkraftverk. Ordern är den andra till Polen och förhoppningen är att den betyder ett kommersiellt genombrott för den unika generatortekniken. Se Nyhetsklipp.

Vertical Wind 200 kW in action

2010-09-20

Under sommaren 2010 togs Vertical Winds 200 kW turbin utanför Falkenberg i drift. Film finns på Youtube.

Vertical Wind expanderar

2008-03-15

April 2008 passerades en viktig milsten för Vertical Wind. Företaget expanderade från idéer och patent till ett riktigt företag med ett tiotal anställda och lokaler i stadsdelen Fyrislund i Uppsala.

Världsnaturfonden uppmärksammar Vertical Wind

2008-03-15

Som en del i Världsnaturfondens (WWF) kampanjarbete i klimatfrågan lyfts Vertical Wind fram som ett av tolv viktiga svenska företag som kan rädda klimatet. WWF bjuder också på en proffsig reklamfilm för Vertical Wind. Vi är tacksamma och stolta.

Vertical Wind på USAs heta lista

2007-04-20

Vertical Wind AB är ett av trettio svenska cleantech företag som blivit utvalda av USAs ambassadör Michael Wood som extra intressanta för investeringar.